Zwój poziomy: Plan Lekcji

Klasa I

 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

08.00-08.45

w-f

religia

ew

religia

ew

2.

08.55-09.40

ew

ew

 ew

ew

ew

3.

09.50-10.35

ew

ew

j. angielski

ew

j. angielski

4.

10.45-11.30

ew

ew

ew

w-f

ew

5.

11.45-12.30

informatyka

w-f

 

w-f DOD.

Zaj. wyr.

6.

12.40-13.25

 

 

 

 

 

7.

13.35-14.20

 

 

 

 

 

Klasa II

 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

08.00-08.45

muzyka

ew

ew

ew

ew

2.

08.55-09.40

ew

w-f

Ew

j. angielski

w-f

3.

09.50-10.35

w-f

ew

informatyka

ew

ew

4.

10.45-11.30

j. angielski

religia

Religia

Ew

ew

5.

11.45-12.30

Z.DOD

 

ew

ew

ZAJ. DOD

6.

12.40-13.25

 

 

 

 

 

Klasa III

 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

08.00-08.45

w-f

w-f

ew 

ew

ew

2.

08.55-09.40

ew

ew

 ew

ew

ew

3.

09.50-10.35

ew

j. angielski

 ew

ew

ew

4.

10.45-11.30

Informatyka

ew

 ew

j.angielski

w-f

5.

11.45-12.30

religia

religia

ZAJ.DOD

ZAJ.DOD

ZAJ.DOD

6.

12.40-13.25

 

 

 

 

 

Klasa IV

 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

08.00-08.45

przyroda

matematyka

matematyka

w-f

j. angielski

2.

08.55-09.40

muzyka

j. angielski

w-f

j.polski

j.polski

3.

09.50-10.35

j.polski

w-f

religia

informatyka

matematyka

4.

10.45-11.30

w-f

j.polski

historia

matematyka

przyroda

5.

11.45-12.30

plastyka

g. wychow.

j.polski

j. angielski

wdżr

6.

12.40-13.25

religia

 

technika

 

 

7.

13.35-14.20

 

 

 

 

 

Klasa V

 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

08.00-08.45

matematyka

j. angielski

Informatyka

w-f

g. wychow.

2.

08.55-09.40

muzyka

religia

w-f

j. polski

matematyka

3.

09.50-10.35

j. angielski

w-f

j. polski

matematyka

biologia

4.

10.45-11.30

w-f

j. polski

j. polski

historia

historia

5.

11.45-12.30

plastyka

matematyka

religia

technika

j. angielski

6.

12.40-13.25

j. polski

j. angielski K

geografia

j. polski K

 

7.

13.35-14.20

 

 

 wdżr

 

 

Klasa VI

 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

08.00-08.45

geografia

j. polski

religia

j. polski

j. polski

2.

08.55-09.40

matematyka

matematyka

matematyka

informatyka

j. angielski

3.

09.50-10.35

biologia

religia

w-f

w-f

w-f

4.

10.45-11.30

j. polski

j. angielski

w-f

j. polski

technika

5.

11.45-12.30

muzyka

plastyka

j. angielski

j. polski

matematyka

6.

12.40-13.25

historia

 wdżr

Historia

 

 

7.

13.35-14.20

 

 

 g. wychow

 

 

Klasa VII

 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

08.00-08.45

j. niemiecki

fizyka

w-f

j. angielski

w-f

2.

08.55-09.40

geografia

j.polski

religia

w-f

plastyka

3.

09.50-10.35

informatyka

matematyka

j.polski

j. polski

fizyka

4.

10.45-11.30

matematyka

chemia

j.angielski

chemia

biologia

5.

11.45-12.30

j. polski

j.angielski

matematyka

matematyka

muzyka

6.

12.40-13.25

 biologia

religia

g.wychow.

j. niemiecki

j.polski

7.

13.35-14.20

w-f

historia

geografia

w-f DOD.

historia

8.

14.30-15.15

 

 

 

 

 

Klasa VIII

 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

08.00-08.45

j. polski

 religia

 w-f

wos

w-f

2.

08.55-09.40

 j. niemiecki

fizyka

 informatyka

w-f

 fizyka

3.

09.50-10.35

geografia

 chemia

 matematyka

chemia

 j. polski

4.

10.45-11.30

 biologia

matematyka

 j. polski

edb

 j. angielski

5.

11.45-12.30

 matematyka

historia

 g. wychow.

j. niemiecki

 j. polski

6.

12.40-13.25

wos

j. polski

religia

matematyka

 historia

7.

13.35-14.20

w-f

 j. angielski

 j. angielski

Matematyka K

 j. polski K

8.

14.30-15.15

 

 

  j. angielski K

 

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny     w Tłuczani
Kontakt: Tłuczań 157 A, 34 - 114 Brzeźnica, tel.: 33 879 01 08, e-mail: sptluczan@wp.pl