Zwój poziomy: Ogłoszenia
Zwój poziomy: Strona główna
Pole tekstowe: O G Ł O S Z E N I E

ZSP w TŁUCZANI - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE 


   


OGŁASZA ZAPISY DZIECI W WIEKU OD 3-6 LAT 
 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Zapraszamy zainteresowanych rodziców oraz dzieci.
 ZAPISY BĘDĄ TRWAŁY od 01.03.2016 do 31.03.2016r.

Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobrać 
 w sekretariacie lub w przedszkolu w godzinach od 8.00 - 15.00
	albo drogą elektroniczną ze strony www.sptluczan.iap.pl 
  Zasady rekrutacji - format
  Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego - format
  Deklaracja kontynuacji do pobrania  - format
  Oświadczenie dotyczące 1 etapu rekrutacji - forma 
   Oświadczenie dotyczące 1 etapu rekrutacji - format
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci:
z rodzin wielodzietnych,
niepełnosprawnych rodziców, 
samotnie wychowywane przez jedno z rodziców, 
objęte pieczą zastępczą, 
starsze przed młodszymi, 
pracujących rodziców, 
zapisane na więcej niż 5 godzin pobytu w przedszkolu. 

Nasze przedszkole będzie otwarte w godzinach 7.00 - 16.00.

Zapewniamy  atrakcyjne zajęcia oraz zabawy w dobrze wyposażonych salach.

 Dodatkowe informacje można uzyskać w przedszkolu lub pod numerem tel. 33 87 90 108

PDF   

PDF   

DOC   

PDF   

PDF   

Zespół Szkolno - Przedszkolny     w Tłuczani
Kontakt: Tłuczań 157 A, 34 - 114 Brzeźnica, tel.: 33 879 01 08, e-mail: sptluczan@wp.pl