Zwój poziomy: Nauczyciele

Zespół Szkolno - Przedszkolny     w Tłuczani
Kontakt: Tłuczań 157 A, 34 - 114 Brzeźnica, tel.: 33 879 01 08, e-mail: sptluczan@wp.pl

mgr Mieczysław Chojna

Dyrektor ZSP

wychowanie fizyczne, wychowawca klasy V

mgr Maria Dąbrowska–Odrobina

 historia, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca świetlicy szkolnej, wychowawca klasy VIII

ks. mgr Stanisław Pitek

religia

mgr Edyta Bliźnik

religia

mgr Ewa Gacek

nauczanie zintegrowane,  przyroda, wychowawca klasy III

mgr Maria Grzyb

nauczanie zintegrowane,

wychowawca klasy I

mgr Maria Szymula

nauczanie zintegrowane, plastyka, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca klasy II

mgr Marta Witek

matematyka

mgr Aneta Kowalska

język polski, technika wychowawca klasy IV

mgr Aleksandra Moś-Góralczyk

język angielski, wychowawca klasy VII

mgr Zbigniew Herzyk

informatyka, wiedza o społeczeństwie

mgr Joanna Gruca

język niemiecki,

mgr Maria Sęk

biologia, muzyka

mgr Joanna Czyżowska

chemia

mgr Irena Lorek

geografia

mgr Renata Kałuża

fizyka

mgr Teresa Paździor

nauczyciel bibliotekarz

mgr Elżbieta Bednarz-Buda

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa,

wychowawca klasy VI

mgr Barbara Piórkowska-Prorok

doradztwo zawodowe

mgr Renata Żmuda

nauczycielka przedszkola, logopeda

mgr Beata Labocha

nauczycielka przedszkola

mgr Sylwia Gawlik

nauczycielka przedszkola

mgr Małgorzata Czerniawska

psycholog

mgr Karolina Witek

pedagog

mgr Elżbieta Wojtas

tyflopedagog

Strona główna