Zwój poziomy: Dokumenty

Zespół Szkolno - Przedszkolny     w Tłuczani
Kontakt: Tłuczań 157 A, 34 - 114 Brzeźnica, tel.: 33 879 01 08, e-mail: sptluczan@wp.pl

Statut

Wzór usprawiedliwienia

Wzór zwolnienia

 

 

 

 

 

Strona główna