Zwój poziomy: Boisko wielofunkcyjne

Zespół Szkolno - Przedszkolny     w Tłuczani
Kontakt: Tłuczań 157 A, 34 - 114 Brzeźnica, tel.: 33 879 01 08, e-mail: sptluczan@wp.pl

 

Tytuł projektu:

 „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców i turystów nad rzekami w gminie Brzeźnica”

 

Kwota dofinansowania:  405 868,00 zł

Całkowite koszty projektu: 622 071,68 zł 

 

Okres realizacji projektu:  kwiecień – sierpień 2014

 

Cel projektu:

Zwiększenie liczby osób uprawiających aktywny wypoczynek, sport i rekreację na łonie przyrody oraz uatrakcyjnienie terenów nad rzekami poprzez budowę ogólnodostępnych  boisk wielofunkcyjnych.

 

Ogólnodostępne bazy sportowe wykonano przy szkołach w miejscowościach: Łączany, Sosnowice i Tłuczań. Ogrodzone kompleksy rekreacyjne wyposażone zostały w niezbędny sprzęt do gry w  koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną i tenisa ziemnego. Poprzez budowę kompleksu wielofunkcyjnych boisk zapewniamy społeczności, a szczególnie młodemu pokoleniu nowoczesną rekreacje. Projekt wpływa zarówno na tworzenie inicjatyw edukacyjnych jak i rekreacyjnych na rzecz społeczności lokalnej i turystów. Operacja ma atut zasięgu ponadlokalnego bo jest dostępna dla wszystkich.

 

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji,  które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007 – 2013

 

Boisko wielofunkcyjne w Tłuczani

 

Boisko wielofunkcyjne w Łączanach

Boisko wielofunkcyjne w Sosnowicach

 

Strona główna