Zwój poziomy: Rozkład dnia

Zespół Szkolno - Przedszkolny     w Tłuczani
Kontakt: Tłuczań 157 A, 34 - 114 Brzeźnica, tel.: 33 879 01 08, e-mail: sptluczan@wp.pl

1.

7.00 - 8.00

Przychodzenie dzieci do przedszkola. Indywidualne konsultacje z rodzicami. Gry, zabawy dowolne według własnych zainteresowań dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Obserwacja pedagogiczna. Indywidualne/grupowe wspomaganie i korygowanie rozwoju, zabawy dowolne dla pozostałych dzieci.

2.

8.00 - 8.50

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe o wielostronnym ruchu.

3.

8.50 - 9.00

Przygotowanie do śniadania. Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

4.

9.00 - 9.30

Śniadanie. Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

5.

9.30 - 10.30

Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych.

6.

10.30 - 10.45

Przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze. Wdrażanie

do samodzielnego ubierania się.

7.

10.45 - 11.45

Pobyt na świeżym powietrzu – zabawy na placu zabaw, boisku, spacery, obserwacje  przyrodnicze. W przypadku nieodpowiedniej pogody – gry i zabawy ruchowe w sali.

8.

11.45 - 12.15

Gry i zabawy kołowe, pląsy integracyjne, zabawy dydaktyczne i inne.

9.

12.15 - 12.30

Przygotowanie do obiadu. Wyrabianie nawyków higienicznych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.

10.

12.30 - 13.00

Obiad. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności porządkowych po obiedzie.

11.

13.00 - 14.00

Leżakowanie. Relaksacja. Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, słuchanie muzyki relaksacyjnej, poważnej.

12.

14.00 - 14.10

Przygotowanie do podwieczorku. Wdrażanie zasad higieny.

13.

14.10 - 14.25

Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.

14.

14.25 - 16.00

Dowolna działalność dzieci. Zabawy w sali lub na świeżym powietrzu, konsultacje indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

Strona główna