Zwój poziomy: Nauczyciele

Zespół Szkolno - Przedszkolny     w Tłuczani
Kontakt: Tłuczań 157 A, 34 - 114 Brzeźnica, tel.: 33 879 01 08, e-mail: sptluczan@wp.pl

Nauczyciel

Przedmiot

mgr Renata Żmuda

wychowanie przedszkolne, logopeda

mgr Sylwia Gawlik

wychowanie przedszkolne

mgr Beata Labocha

wychowanie przedszkolne

Edyta Bliźnik

religia

Aleksandra Moś - Góralczyk

język angielski

Strona główna