Zwój poziomy: Historia
Pole tekstowe: Najważniejsze fakty z działalności przedszkola
Zwój poziomy: Strona główna

Zespół Szkolno - Przedszkolny     w Tłuczani
Kontakt: Tłuczań 157 A, 34 - 114 Brzeźnica, tel.: 33 879 01 08, e-mail: sptluczan@wp.pl

Data

Wydarzenie

Rok 1969

Podjęcie uchwały na zebraniu wiejskim o utworzeniu przedszkola w budynku starej Szkoły Podstawowe w Tłuczani.

1 stycznia 1974

Pierwszy dzień działalności nowego przedszkola. Kadrę pedagogiczną stanowią: Maria Matejko- dyrektor, Danuta Majka, personel obsługowy stanowią: Władysława Bednarz-kucharka, Maria Pieron - woźna , Jan Wroński-intendent, Franciszek Augustyniak - palacz.

26 stycznia 1974

Uroczyste otwarcie nowego przedszkola w budynku starej szkoły z udziałem władz gminnych.

21 sierpnia 1975

Zmiany kadrowe w przedszkolu -  nauczycielkę panią Danutę Wrońską  zastępuje pani  Stanisława Chmiel.

1 września 1990

Zmiany kadrowe w przedszkolu - nauczycielkę panią Stanisławę Chmiel - Klimeczko zastępuje pani Renata Żmuda.

1 września 1991

Powstanie drugiego oddziału w przedszkolu ze względu na dużą liczbę zapisanych dzieci (42).

1 września 1993

Przedszkole w Tłuczani ponownie staje się przedszkolem jedno-oddziałowym ( mniejsza liczbę zapisanych dzieci).

1  września 1998

Obowiązki dyrektora przedszkola pełni pani  mgr Renata Żmuda ( choroba i zgon pani dyrektor Marii Matejko).

31 sierpnia 2000

Pracę w charakterze nauczycielki rozpoczyna pani mgr Aneta Zięcik.

1 września 2000

Dyrektorem  przedszkola po przeprowadzonym konkursie zostaje pani mgr Renata  Żmuda.

1 września 2004

Dalsze zmiany kadrowe- miejsce pani  mgr Anety Zięcik zajmuje pani  mgr Joanna Morek.

luty 2006

W przedszkolu zatrudniony zostaje  nauczyciel  - logopeda.

1 września 2007

Przedszkole Samorządowe w Tłuczani przestaje istnieć jako samodzielna jednostka budżetowa, wchodzi w skład nowo utworzonego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Tłuczani. Dyrektorem nowej jednostki  po przeprowadzonym konkursie zostaje pani mgr Maria Dąbrowska –Odrobina. Na stanowisku nauczyciela panią mgr Joannę Morek zastępuje pani Beata Legień.

21 stycznia 2008

Przedszkole  rozpoczyna działalność w zaadaptowanych pomieszczeniach  budynku Szkoły Podstawowej w Tłuczani ( dwie sale, szatnia, korytarz, łazienka, pomieszczenie do wydawania posiłków, osobne wejście).