Zwój poziomy: Aktualności

Zespół Szkolno - Przedszkolny     w Tłuczani
Kontakt: Tłuczań 157 A, 34 - 114 Brzeźnica, tel.: 33 879 01 08, e-mail: sptluczan@wp.pl

  

NASI UCZNIOWIE NA EUROWEEK

W dniach 7-11 stycznia 2020  roku 28 uczniów naszej szkoły z klas V-VIII  wraz z nauczycielami – Panią Elżbietą Bednarz-Buda i Panią Anetą Kowalską  wzięło udział w projekcie szkoleniowym EuroWeek - Szkoła Liderów.

Spotkanie to odbyło się w malowniczej miejscowości położonej na Ziemi Kłodzkiej jaką jest Międzygórze. Wszystkie zajęcia były prowadzone w języku angielskim przez szkoleniowców i wolontariuszy.

Szeroki program zajęć obejmował udział naszych uczniów w licznych prezentacjach krajów nie tylko Unii Europejskiej, ale również całego świata. Uczniowie poznali różnorodność kulturową i geograficzną państw. Mieli okazję poznać tradycje, religie i zwyczaje z różnych stron świata. Dzięki temu uczyli się tolerancji i szacunku, a jednocześnie podnosili swoje umiejętności języka angielskiego. Poprzez różnorodne gry i zabawy językowe uczyli się integracji, pracy w grupie, rozwijali kreatywność i komunikatywność. Zajęcia prowadzone były w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń przez szkoleniowców Fundacji EuroWeek – stowarzyszenia posiadającego wieloletnie doświadczenie w działalności edukacyjnej na rzecz młodzieży. 

Warsztaty te są projektem edukacyjnym pozwalającym młodym ludziom aktywnie włączyć się w życie demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy oraz rozwinąć najbardziej cenione w chwili obecnej umiejętności społeczne: przewodzenia, autoprezentacji oraz pracy w zespole. Do aktywnej i twórczej pracy rozgrzewali ich zmotywowani, młodzi i entuzjastyczni wolontariusze, którzy zarażali radością i chęcią do poznawania kultur innych państw, a tym samym do nauki języka angielskiego. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ideą wolontariatu.

Wszystkie zajęcia angażowały całą grupę – było dużo humoru i zabawy. Wszystkie zadania wymagały przełamania nieśmiałości i strachu przed językiem angielskim. Uczniowie zrozumieli, że nie zawsze poprawność językowa jest najważniejsza. Ważne, by mówić bez strachu, z uśmiechem, który często okazuje się pomocny we wzajemnej komunikacji.

Przez pięć dni dzieci żyły w zupełnie odmiennym od domowego i szkolnego życia rytmie. Zajęcia zaczynały się po śniadaniu, a kończyły chwilę przed dwudziestą drugą – był to więc bardzo intensywny czas. Uśmiechy na twarzach naszych uczniów i ich aktywny udział w całym wydarzeniu są najlepszym dowodem ich zadowolenia z udziału w Obozie Językowym. Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymali certyfikaty.

<< powrót