Zwój poziomy: Aktualności

Zespół Szkolno - Przedszkolny     w Tłuczani
Kontakt: Tłuczań 157 A, 34 - 114 Brzeźnica, tel.: 33 879 01 08, e-mail: sptluczan@wp.pl

  

Świąteczny apel

Piątek, 20 grudnia 2019 roku był dniem kolędowania i przedstawiania Narodzenia Pana Jezusa w „Jasełkach”. W każdej klasie odbywały się też uroczyste Wigilie z łamaniem się opłatkiem, jedzeniem wigilijnych potraw, składaniem sobie świątecznych życzeń.

O godzinie 10.00 w sali gimnastycznej uczniowie klasy II przedstawiali „Jasełka”. Do stajenki z Bożą Rodziną przybywali kolejno Aniołowie, Pastuszkowie, Królowie oraz Śnieżynki. Wypowiedzi tych Osób przeplatane były śpiewem kolęd oraz innych pieśni bożonarodzeniowych. Występ drugoklasistów oglądali uczniowie, przedszkolaki, pracownicy szkoły oraz rodzice.

Następnym punktem świątecznego apelu był przegląd kolęd i pastorałek, w którym występowały kolejno: przedszkolaki z obu grup wiekowych, klasy I-III, klasy IV-VIII oraz szkolny zespół  muzyczny pod kierownictwem p. Marii Sęk. Wszyscy występujący pięknie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i gry na różnych instrumentach. Wyróżnione zespoły (z kl. III, IV-V oraz VII) będą kolędować wraz z orkiestrą dętą 5 stycznia 2020 roku w kościele parafialnym w Tłuczani.

Po kolędowaniu, zuch Łucja Augustyniak z drużyny harcerskiej - 15 Gromada Zuchowa "Wodni Przyjaciele" - wniosła uroczyście do naszej szkoły Światełko z Betlejem. „W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się, by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.”

Na zakończenie apelu zostały ogłoszone wyniki szkolnego konkursu na „najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową” i rozdane nagrody.

Pan Dyrektor najpierw podziękował uczniom za występy kolędnicze oraz udział w konkursie szopek, a potem złożył wszystkim życzenia „Wesołych Świąt!” i pomyślności w Nowym Roku.

<< powrót