Zwój poziomy: Aktualności

Zespół Szkolno - Przedszkolny     w Tłuczani
Kontakt: Tłuczań 157 A, 34 - 114 Brzeźnica, tel.: 33 879 01 08, e-mail: sptluczan@wp.pl

  

Zajęcia projektu BAKCYL

W dniach 27 i 28 listopada uczniowie klas VI – VIII brali udział w zajęciach projektu BAKCYL.

 Program, którego partnerami są: Związek Banków Polskich, Banki Spółdzielcze oraz inne banki działające na terenie kraju, wprowadza w świat codziennych finansów, aby młodzi ludzie na starcie w dorosłość potrafili wykorzystać odpowiednie dla siebie usługi finansowe i zabezpieczyć własne potrzeby na przyszłość.

Pani Marta Kozielska, przedstawicielka Banku Spółdzielczego w Zatorze,  przeprowadziła cykl lekcji o finansach i bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni.

Podczas zajęć uczniowie:

· uczyli się sporządzać prosty budżet z uwzględnieniem wydatków stałych i zmiennych oraz takich, z których można zrezygnować,

· poznali zasady bezpiecznych płatności w Internecie i płatności mobilnych,

· dowiedzieli się jak bezpiecznie korzystać z usług bankowych, m.in. z konta osobistego i karty debetowej, oraz jak rozpoznać oferty potencjalnych oszustów finansowych,

· dowiedzieli się jak działa lokata i kapitalizacja odsetek, oraz jak stosować dywersyfikację  - podstawową zasadę bezpiecznego inwestowania.

Zajęcia były bardzo ciekawe i mamy nadzieję, że zdobyta wiedza będzie przydatna w codziennym życiu.

Warto tu również wspomnieć, że nasi uczniowie mają możliwość systematycznego oszczędzania w Szkolnej Kasie Oszczędności, która od 2016 roku działa pod patronatem Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy.

<< powrót