Zwój poziomy: Aktualności

Zespół Szkolno - Przedszkolny     w Tłuczani
Kontakt: Tłuczań 157 A, 34 - 114 Brzeźnica, tel.: 33 879 01 08, e-mail: sptluczan@wp.pl

  

Audycja muzyczna - "Przeboje wielkich mistrzów"

18 listopada 2019 r.  gościliśmy w naszej szkole grupę METRUM z audycją muzyczną pod tytułem  „Przeboje wielkich mistrzów”.

Artyści zaprezentowali  najsłynniejsze tematy muzyki klasycznej w rytmach rozrywkowych. Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali utworów Giuseppe Verdiego, Piotra Czajkowskiego, Johana Brahmsa, Mendelssohna oraz klasyków wiedeńskich – Ludwiga van Beethovena, Józefa Haydyna i Mozarta określanego mianem „geniusza muzycznego”. Nowe aranżacje zachęciły widzów do wspólnej zabawy, a ciekawostki o twórcach zainspirowały uczniów do poszerzenia wiedzy na temat twórców. 

To była fantastyczna lekcja muzyki i historii. Dziękujemy Radzie Rodziców za pokrycie kosztów audycji.

<< powrót