Zwój poziomy: Aktualności

Zespół Szkolno - Przedszkolny     w Tłuczani
Kontakt: Tłuczań 157 A, 34 - 114 Brzeźnica, tel.: 33 879 01 08, e-mail: sptluczan@wp.pl

  

VII GMINNY DZIEŃ PROFILAKTYCZNY

Już po raz kolejny Szkoła Podstawowa w Tłuczani dołączyła  do ogólnopolskiej kampanii społecznej NO PROMIL – NO PROBLEM. Tematem przewodnim „VII Gminnego Dnia Profilaktycznego” było hasło „Powstrzymaj pijanego kierowcę”.

 Celem kampanii  jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości. Ogólnopolska kampania społeczna NO PROMIL – NO PROBLEM wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczniów, którzy aktywnie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez wychowawców klas. Społeczność szkolna z zaangażowaniem i kreatywnością realizowała zaplanowane działania. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych między innymi na temat odpowiedzialności. Były warsztaty, lekcje wychowawcze, pogadanki. Wzięli również udział w konkursie zorganizowanym przez Gminę Brzeźnica pod patronatem Wójta Gminy Brzeźnica (etap I) oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek (etap II). Przygotowali prace plastyczne oraz literackie.

Dniem finałowym był piątek 15 listopada 2019 r. Uczniowie zorganizowali happening i wyszli na drogę prowadzącą do szkoły w celu promowania trzeźwości wśród kierowców oraz uświadamiania o tragicznych skutkach w przypadku kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających. Uczniowie podczas przemarszu rozdawali ulotki z konkretnymi wskazówkami dla kierowców dot. obliczania promili i czasu, jaki musi upłynąć po spożyciu alkoholu by „wsiąść za kółko”. W ramach kampanii rodzicom oraz uczniom zostały rozdane również „deklaracje odpowiedzialnego pasażera/świadka”. Zapewnili, że dołożą wszelkich starań, aby nie dopuścić nietrzeźwego kierowcę do prowadzenia pojazdu.

Szkolny koordynator: Aneta Kowalska

<< powrót